Bli med i et spennende forskningsprosjekt!

Et forskningsprosjekt som undersøker fordelene med regelmessig fysisk aktivitet

Når vi blir eldre endres måten vi behandler informasjon på. I denne studien, som gjennomføres i Kristiansand, undersøker vi hvordan både kognitive og språklige prosesser påvirkes av alder og tospråklighet, og om disse to faktorene er knyttet til fysisk form. Vi skal derfor teste språklige, kognitive og fysiske (fysisk form, lungefunksjon og fysisk funksjon) ferdigheter hos en gruppe eldre tospråklige voksne. Etter gjennomføringen av testene deles gruppen tilfeldig i to, i en aktiv gruppe og en kontrollgruppe. Den aktive gruppen skal delta i en treningsintervensjon (utholdenhetstrening). Etter 6-måneders deltakelse skal vi teste språklige, kognitive og fysiske ferdigheter hos begge gruppene igjen, for å undersøke om utholdenhetstrening har en effekt på de nevnte ferdighetene. For å teste effekten av å være tospråklig skal det utføres en lignende studie i Storbritannia på engelsktalende enspråklige voksne.

Kan jeg bli med?

 • Du må være mellom 60-85 år
 • Ha norsk som morsmål
 • Grunnleggende engelsk-kunnskaper
 • Være lite fysisk aktiv
 • Bo i nærheten av Kristiansand

Hva må jeg gjøre?

 • Melde din interesse nedenfor
 • Lese nøye igjennom informasjonen du får tilsendt på e-post (sjekk søppelposten, hvis det tar lang tid å få svar)
 • Fylle ut to digitale spørreskjemaer du får tilsendt på e-post
 • Gjennomføre 4 testdager før og etter prosjektperioden på Universitetet i Agder


  Kontaktinformasjon for eventuelle spørsmål

  Kristiansand (Norway)

  Sindre Herskedal Fosstveit

  sindre.fosstveit@uia.no

  © UiA 2024